It-drift og support

Vi er specialister i drift og support

 IT drift-aftale

Med en IT drift-aftale overvåger, drifter og servicerer vi jeres IT-løsning

Inkluderet i vores drift aftaler, er følgende:

  • Løbende opdatering af systemerne
  • overvågning af sikkerheds protokoller
  • kontrol af event logfiler
  • 24/7 kontrol af Windows services
  • forebyggelse af nedbrud
  • oprettelse og ændring i brugerrettigheder (ud fra jeres ønsker)

Oplever NEM fejl på ovenstående, udbedrer vi fejlene som en del af servicen.

Udbedringen kan foregå via fjernopkobling, eller via onsite besøg hos jer.

Jeres systemer er overvåget 24/7-365 i NEM management center (I Herlev).

 

Backup af servere

Med en Backup-aftale, sikrer vi jeres backupdata på to fysisk adskilte datacentre, et i Herlev

den anden i vores datacenter i Glostrup.

I samarbejde med jer, udarbejder vi en backupplan, der fastlægger hvor ofte der skal tages sikkerhedskopi,

hvilke data der skal sikkerhedskopieres, samt hvor længe jeres backupdata skal opbevares.

Derfor skal jeres virksomhed have en backupaftale med os:

  • Alle jeres backupdata er sikret mod tyveri, brand, strømsvigt og vandskade. 
  • Alle data behandles fortroligt og sikres via en 256 bit kryptering, som kun i som kunde kender til.
  • NEM kontrollerer valideringen af hvert backupjob, og hjælper ved reetablering af data ved nedbrud eller datatab.

 

Brugersupport

NEM tilbyder fordelagtige brugersupport aftaler 

IT er et af medarbejdernes vigtigste arbejdsredskaber.

Derfor vil der løbende være medarbejdere med support behov.

Hver gang en medarbejder ikke kan printe, starte et program eller ikke kan arbejde grundet af andre IT-udfordringer, er det uproduktiv spildtid.

Her er vores brugersupport langt mere økonomisk fordelagtig.

Med en brugersupport aftale får jeres medarbejdere adgang til hurtig og effektiv brugersupport, når problemerne opstår.

Supporten forgår ved at medarbejderen ringer til vores uddannede konsulenter i Herlev, der herefter hjælper med at løse opgaven.

Hos NEM har vi ikke forskellige support niveauer, her er det altid uddannede teknikkere der tager telefonen, når man har brug for support.

På den måde undgår man at ramme ind i 1. 2. og 3. level support køer, som kunde hos os.

Når man ringer ind, er det derfor altid kompetente teknikkere der tager telefonen og løser problemerne hurtigt og effektivt.

Dette gøres typisk gennem fjernstyring af brugerens Mac, pc, notebook eller sågar deres smartphone.