Support

Fjernstyringssupport

 

Information på Dansk:

For at få adgang til remote support skal du gøre følgende:

  • Vælg om du kører Windows eller Mac OS ved at klikke på ikonet
  • Kontakt vores tekniske afdeling på tlf.: +45 44 888 560
  • Eller send en mail til support.nemit.dk
  • Oplyse supporteren om det password der vises på skærmen

For at kunne bruge remote support kræves forudgående aftale. Alt datatrafik via remote support er krypteret.

Klik her for at få direkte adgang til din kundeportal: www.support.nemits.dk

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 8.30-16.30 · Fredag: 8.30-16.00

Information in English:

To gain access to remote support, do the following:

  • Select operating system- Windows or Mac OS - by pressing the icon
  • Call our technical dept. on phone +45 44 888 560
  • Or send a e-mail to support@nemit.dk 
  • Inform the support about the password shown on the screen

Remote support requires a support agreement with NEM. All remote support data traffic is encrypted.

Click here to gain direct access to your customer portal: www.support.nemits.dk

Opening hours - UTC +1:

Monday-thursday: 8.30-16.30 · Friday: 8.30 16.00

Download Remote Support software: